Chúng TÔI KHÁC BIỆT

Long Việt “ Vì cuộc sống bình yên” Chúng tôi khác biệt : Bảo vệ Long Việt ra đời 2009 với hệ thống quản lý, định hướng phát triển rõ ràng, là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần vào sự bình yên của cuộc sống. Lực lượng quản lý hàng tuần, tháng, quý…

Xem chi tiết

Tầm nhìn sứ mệnh của Long Việt

Phát triển bền vững để trở thành Nhà cung ứng dịch vụ an ninh hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Nâng cao, cải tiến chất lượng dịch vụ, thực hiện đúng theo tôn chỉ hoạt động của Công ty ” Vì cuộc sống bình yên”….

Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức Long Việt

Tất cả những thành viên trên đều hội tụ đầy đủ những điều kiện, tiêu chuẩn theo nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính Phủ và thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) của bộ Công An về việc quản lý và kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Xem chi tiết

Thông tin về Công ty Bảo vệ Long Việt Chi Nhánh Đà Nẵng

Tên công ty: CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG VIỆT
Tên giao dịch đối ngoại: LONG VIET SECURITY SERVICES CO.,LTD
Tên viết tắt: LVS
[…]
XEM THÊM